ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์เพื่อคนรักการเดินทางท่องเที่ยว รับจัดทัวร์ กรุ้ปเหมา ทัวร์ราคาพิเศษ โดยบริษัทเมอร์รี่ไบรท์แทรเวลเซอร์วิสจำกัด
 
โปรแกรม ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก เที่ยวสิงคโปร์ เมอร์ไลอ้อน ยูนิเวอร์แซล มารีน่าเบย์แซนด์

 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                       ราคาเริ่มต้น  8,888-
   FLOW PRO SINGAPORE

   ช่วงวันเดินทาง  กันยายน - พฤษภาคม 2020

   สถานที่เที่ยว :   เที่ยว
สิงคโปร์ - MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง-
   GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT -
   อิสระ 1 วันเต็ม
หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว
   ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI


   สายการบิน  THAI LION 
  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                       ราคาเริ่มต้น  9,999-
   SO SHIOK SINGAPORE

   ช่วงวันเดินทาง  กันยายน - พฤษภาคม 2020

   สถานที่เที่ยว :  
เที่ยวสิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่ง
   ความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - อิสระ 1 วันเต็ม
หรือเลือก
   ซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล
- DutyFree Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ล
   อินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด


   สายการบิน  THAI LION 
 

  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                       ราคาเริ่มต้น  10,999-
   SO SHIOK SINGAPORE

   ช่วงวันเดินทาง  ตุลาคม - มีนาคม 2020

   สถานที่เที่ยว :  
เที่ยวสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY
   มารีน่า เบย์ แซนด์ - อิสระ 1 วันเต็ม หรือเลือก ซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล - ซิตี้ทัวร์
   เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง
   ORCHARD - THE JEWEL CHANGI   สายการบิน  SCOOT 
  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน                      ราคาเริ่มต้น  12,999-
  
SINGAPORE MAGNIFICENT

   ช่วงวันเดินทาง  กันยายน - ธันวาคม ปีใหม่ 2020

   สถานที่เที่ยว :  
เที่ยวสิงคโปร์ – CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวน
   อิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard –THE JEWEL CHANGI - อิสระ 1 วันเต็ม
   หรือเลือก ซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ไชน่าทาวน์ - ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว   สายการบิน  THAI LION

  
 

   ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                       ราคาเริ่มต้น  8,888-
   FLOW PRO SINGAPORE

   ช่วงวันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2019

   สถานที่เที่ยว :   เที่ยว
สิงคโปร์ - MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้้าพุแห่งความมั่งคั่ง-
   GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT -
   อิสระ 1 วันเต็ม
หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว
   ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI


   สายการบิน  THAI LION 

  
 

   ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 3 คืน                       ราคาเริ่มต้น  9,999-
   SO SHIOK SINGAPORE

   ช่วงวันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2019

   สถานที่เที่ยว :   เที่ยว
สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่ง
   ความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - อิสระ 1 วันเต็ม
หรือเลือก
   ซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล
- DutyFree Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ล
   อินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด


   สายการบิน  THAI LION 
  
 

   ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                    ราคาเริ่มต้น  11,999-
   SINGAPORE ENRICH

   ช่วงวันเดินทาง  พฤษภาคม - พฤศจิกายน 2019

   สถานที่เที่ยว :   เที่ยว
ว สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่ง
   ความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - อิสระ 1 วันเต็ม หรือเลือก
   ซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิต
   เติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด   สายการบิน  JETSTAR 

  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน                  ราคาเริ่มต้น  12,999-
   SINGAPORE MAGNIFICENT

   ช่วงวันเดินทาง  พฤษภาคม - ตุลาคม 2019

   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวสิงคโปร์ – CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวน
   อิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard –THE JEWEL CHANGI - อิสระ 1 วันเต็ม
   หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล หรือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sea Aquarium- ไชน่าทาวน์   สายการบิน  THAI LION 

  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                          ราคาเริ่มต้น  6,999-
   FLOW PRO SINGAPORE

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - กันยายน 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-
   GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว
   เที่ยวย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย -ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - อิสระ 1 วันเต็ม

   สายการบิน  THAI LION 

  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                    ราคาเริ่มต้น  9,955-
   SINGAPORE SCOOT AWESOME 2018

   ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์
   แซล สตูดิโอ - ล่องเรือ BUMBOAT - ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
   เข้าชม GARDEN BY THE BAY - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์
   ชาร์ด - อิสระ 1 วันเต็ม
   พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong Kee
   พิเศษ ชิมน้ำซุปร้อนๆ บักกุ้ดเต๋ ร้านดัง Song Fa @ Clarke quay


   สายการบิน  SCOOT 
  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                    ราคาเริ่มต้น  9,999-
   SINGAPORE SO SHIOK

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความ
   มั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยว
   แก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - อิสระ 1 วันเต็ม

   สายการบิน  THAI LION 

  
 

   ทัวร์สิงคโปร์ บินหรู 3 วัน 2 คืน          ราคาเริ่มต้น  11,888-
   SINGAPORE SUPER FUN

   ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - ธันวาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวสิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น
   บายเดอะเบย์ (ไม่รวมค่าเข้าโดม) –มารีน่าเบย์แซน– ชมโชว์ Spectra Light & Water
   Show - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUMตามอัธยาศัย
   วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด


   สายการบิน  SINGAPORE AIRLINES

  
 

   ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                   ราคาเริ่มต้น  11,999-
   SINGAPORE SO SHIOK

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - พฤศจิกายน 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวสิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความ
   มั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยว
   แก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ย่านลิตเติ้ลอินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
- อิสระ 1 วันเต็ม

   สายการบิน  AIR ASIA

  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                     ราคาเริ่มต้น  12,999-
   SINGAPORE SO SHIOK

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY
   ล่องเรือ BUMBOAT มารีน่า เบย์ แซนด์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม-UNIVERSAL STUDIO -
   ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้ง
   ถนนORCHARD
   พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

   สายการบิน  TIGER AIR

  
 

   ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน                  ราคาเริ่มต้น  12,999-
   SINGAPORE MAGNIFICENT

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวสิงคโปร์ - CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
   วัดเจ้าแม่กวนอิม - GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY -
   ไชน่าทาวน์ - อิสระ 1 วันเต็ม
   พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

   สายการบิน  Thai Lion Air

  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน               ราคาเริ่มต้น  13,999-
   SINGAPORE EPIC

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวสิงคโปร์ -  GARDEN BY THE BAY– วัดเจ้าแม่กวนอิม
   ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - นั่ง EXPRESS TRAIN เข้า Universal Studio
   เที่ยวสวนสนุกเต็มวัน - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - ย่านลิตเติ้ลอินเดีย – วัดพระเขี้ยวแก้ว
   ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

   สายการบิน  JET STAR

  
 

   ทัวร์สิงคโปร์ บินหรู 3 วัน 2 คืน            ราคาเริ่มต้น  15,999-
   SINGAPORE EPIC SQ

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวสิงคโปร์ -  ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - GARDEN BY THE BAY
   ย่าน Clarke Quay - มารีน่า เบย์ แซนด์ - เที่ยวเกาะเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN
   วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
   ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

   สายการบิน  SINGAPORE AIRLINES
  
 

   ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน                    ราคาเริ่มต้น  18,999-
   SINGAPORE TWO THEME PARK

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวสิงคโปร์ - Legoland – ยะโฮร์บารู – Marina Bay Sand -
   เมอร์ไลอ้อน-Universal Studio Singapore–คลากคีย์ - เมอร์ไลอ้อน-Universal Studio
   Singapore–คลากคีย์
  
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

   สายการบิน  SCOOT
  
 

   ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน พักหรู 4 ดาว        ราคาเริ่มต้น  22,999-
   SINGAPORE FULLY BOOKED

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวสิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – Singapore Flyer - GARDEN
   BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - UNIVERSAL STUDIO +
   S.E.A. Aquarium – BUMBOAT - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์
   ช้อปปิ้ง ORCHARD

  
พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋

   สายการบิน  SCOOT
  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                         ราคาเริ่มต้น  7,999-
   FLOW SINGAPORE
   ช่วงวันเดินทาง     กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง-
   GARDEN BY THE BAY – มารีน่า เบย์ แซนด์ - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว
   เที่ยวย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย -ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - อิสระ 1 วันเต็ม

   สายการบิน  THAI LION 
  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                          ราคาเริ่มต้น  9,999-
   SINGAPORE SO SHIOK
   ช่วงวันเดินทาง     ธันวาคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม –
   น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ - อิสระ 1 วันเลือก
   เที่ยวตาม option - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ล
   อินเดีย - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

   สายการบิน  THAI LION 
  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                              ราคาเริ่มต้น  12,588-
   EXCITED IN SINGAPORE
   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - พฤษภาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ -น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง–วัดเจ้าแม่กวนอิม
   การ์เด้น บายเดอะเบย์ - มารีน่าเบย์แซน-ชมโชว์ Wonder Full Light - อิสระเต็มวัน
   หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ SEA AQUARIUM - Merlion Park– วัดพระเขี้ยวแก้ว
   ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด

   สายการบิน   JETSTAR 
  
 

   ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน                               ราคาเริ่มต้น  12,999-
   SINGAPORE MAGNIFICENT
   ช่วงวันเดินทาง     ธันวาคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - CITY TOUR – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – วัดเจ้าแม่กวนอิม
   GARDEN BY THE BAY – Orchard – ท่าเรือ CLARKE QUAY -
อิสระ 1 วันเลือกเที่ยว
   ตาม option - ไชน่าทาวน์

   สายการบิน  THAI LION 
  
 

    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน SINGAPORE ALOHA       ราคาเริ่มต้น  13,888-
   
ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - เมษายน 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะ
   เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิ
   เวอร์แซล และ SEA AQUARIUM - วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งถนน
   ออร์ชาร์ด

   สายการบิน   SINGAPORE AIRLINES 
  
 

    ทัวร์สิงคโปร์  3 วัน 2 คืน TRULY IN SINGAPORE    ราคาเริ่มต้น  15,888-
  
ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง –Merlion Park-การ์เด้น บายเดอะ
   เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์ Wonder Full Light - เกาะ SENTOSA – UNIVERSAL
   STUDIO - วัดเจ้าแม่กวนอิม– วัดพระเขี้ยวแก้ว–ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

   สายการบิน   SINGAPORE AIRLINES 
  


   ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                    ราคาเริ่มต้น  9,555-
   SINGAPORE SHOPPING LIZM
   ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - City Tour - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ไชน่าทาวน์ -
   มารีน่าเบย์ แซนด์ - Garden by the bay - ช้อปปิ้ง Orchard - อิสระ 1 วันเต็ม

   สายการบิน  TIGER AIR          อ่านรายละเอียดโปรแกรม คลิก


   ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                   ราคาเริ่มต้น  9,955-
   SINGAPORE SCOOT AWESOME

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - อิสระ 1 วันเต็ม หรือเลือกซื้อ บัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล
   ชมแสงสีย่าน Clarke Quay - ล่องเรือ Bumboat - มารีน่า เบย์ แซนด์ - City Tour - น้ำพุแห่ง
   ความมั่งคั่ง - Garden by the bay - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้ง Orchard

   สายการบิน  SCOOT          อ่านรายละเอียดโปรแกรม คลิก

  
 
   ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน                ราคาเริ่มต้น  9,999-
   SINGAPORE SO SHIOK

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง
   GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์-
อิสระ 1 วันเต็ม หรือเลือกซื้อ บัตรสวนสนุกยูนิ
   เวอร์แซล-
Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ –  ย่านลิตเติ้ลอินเดีย -
   ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด  

   สายการบิน 
THAI LION           อ่านรายละเอียดโปรแกรม คลิก


   ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน               ราคาเริ่มต้น  12,999-
   SINGAPORE MAGNIFICENT

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - City Tour - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Orchard
   Garden by the bay - ท่าเรือ Clarke Quay - ช้อปปิ้งไชน่าทาวน์
อิสระ 1 วันเต็ม หรือเลือกซื้อ
   บัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล - ชมแสงสีย่าน Clarke Quay

   สายการบิน  THAI LION      
อ่านรายละเอียดโปรแกรม คลิก
  
    ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน                 ราคาเริ่มต้น  12,999-
   SINGAPORE SO SHIOK TR

   ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay - ล่องเรือ Bumboat
   มารีน่า เบย์ แซนด์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - Universal Studio - City Tour - เมอร์ไลอ้อน - ช้อปปิ้ง
   Duty Free - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้ง Orchard

   สายการบิน 
TIGER AIR      อ่านรายละเอียดโปรแกรม คลิก


    ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน                    ราคาเริ่มต้น  13,999-
   SINGAPORE EPIC

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - ธันวาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - Garden by the bay - วัดเจ้าแม่กวนอิม - ย่าน Clarke Quay
   มารีน่า เบย์ แซนด์ - สนุกเต็มวัน Universal Studio - City Tour - เมอร์ไลอ้อน - ย่านลิตเติ้ล
   อินเดีย - วัดพระเขี้ยวแก้ว -
ไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้ง Orchard

   สายการบิน  JET STAR          
อ่านรายละเอียดโปรแกรม คลิก
  
    ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน                    ราคาเริ่มต้น  14,555-
   SINGAPORE SO SHIOK SQ

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - ธันวาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Garden by the bay
   มารีน่า เบย์ แซนด์ -
อิสระ 1 วันเต็ม หรือเลือกซื้อ   บัตรสวนสนุกยูนิเวอร์แซล - ชมแสงสีย่าน
   Clarke Quay - City tour - เมอร์ไลอ้อน -
ช้อปปิ้ง   Duty Free - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้ง
   ไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้ง Orchard

   สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE          
อ่านรายละเอียดโปรแกรม คลิก
  
    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน                           ราคาเริ่มต้น  22,999-
   SINGAPORE FULLY BOOKED

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - Singapore Flyer - Garden by the bay
   มารีน่า เบย์ แซนด์ - City Tour - เมอร์ไลอ้อน - สวนสนุก Universal Studio + Sea Aquariom
   ล่องเรือ Bumboat -
ช้อปปิ้ง   Duty Free - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งไชน่าทาวน์ - ช้อปปิ้ง
   Orchard

   สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE          
อ่านรายละเอียดโปรแกรม คลิก
 
    ทัวร์สิงคโปร์ 3 วัน 2 คิน                   ราคาเริ่มต้น  28,999-
   SINGAPORE VIP
   เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - Garden by the bay - สวนสนุก Universal Studio - ชมโชว์
   น้ำพุ แสง สี เสียง Wonderful Light - เมอร์ไลอ้อน - Free day 1 วัน
   ** เลือกพักโรงแรม 4 ดาว ย่าน Orchard หรือ Marina Bay Sand Hotel **

   สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE          
อ่านรายละเอียดโปรแกรม คลิก
 
    ทัวร์สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน                          ราคาเริ่มต้น  28,999-
   SINGAPORE NEW FULL OPTION

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยว
สิงคโปร์ - มารีน่าย์เบย์แซนด์ - ล่องเรือ Bumboat - สวนสนุก Universal
   Studio - ชมโชว์ Wing of time - City Tour - Singapore Flyer - Garden by the bay - น้ำพุ
   แห่งความมั่งคั่ง - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้งย่านไชน่าทาวน์

   สายการบิน  SINGAPORE AIRLINE           อ่านรายละเอียดโปรแกรม คลิก
 
 ทัวร์สิงคโปร์ ต้องทัวร์เมอร์รี่ไบรท์

ทัวร์สิงคโปร์ ราคาถูกและดี บริการดีเป็นเลิศ นึกถึงเมอร์รี่ไบรท์ บริษัททัวร์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าคุณชอบเที่ยวแบบไหน เราก็จัดโปรแกรมให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สัมผัสการท่องเที่ยวสิงคโปร์ ได้หลากหลายรูปแบบ ลองเลือกชม กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี 2019 ได้ที่ ทัวร์สิงคโปร์ http://www.merrybrighttour.com/TourSingapore.html
 

โปรด่วนจี๋ โปรไฟไหม้ ทางนี้ !!


Tel : 02-0286999

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

Search
ค้นหา
 ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ
          เกาะเชจู

 


 

 
 สถิติวันนี้ 68 คน
 สถิติเมื่อวาน 47 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1479 คน
1479 คน
38993 คน
เริ่มเมื่อ 2017-05-04
 
 

                                                                                    
  ทัวร์น่าเที่ยว
ทัวร์เกาหลีทัวร์เวียดนาม ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ลาว ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีนทัวร์ดูไบ 
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ตุรกี  
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์รัสเซีย 
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ยุโรป 
ทัวร์พม่าทัวร์อเมริกา 
                                                                                                                          
                          
 
ติดต่อ Merry Bright Travel
 จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.

Call Center 02-0286999
          merrybrighttravel@gmail.com