ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์เพื่อคนรักการเดินทางท่องเที่ยว รับจัดทัวร์ กรุ้ปเหมา ทัวร์ราคาพิเศษ โดยบริษัทเมอร์รี่ไบรท์แทรเวลเซอร์วิสจำกัด
โปรแกรม ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น

 

   ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน                 ราคาเริ่มต้น  6,900-
  
   ช่วงวันเดินทาง  ตุลาคม - ธันวาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ -
   วัดผุ่ถ่อ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง –
   ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย - พิเศษ!!เมนู
   เป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า –
   โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ –  The Venetian Resort

   สายการบิน 
AIR ASIA

  
 

  ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น 12,999-
  
   ช่วงวันเดินทาง   กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
   สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค - ถนนคู่รัก – เก็บภาพ
   ประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง
   วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE
   PARISIAN MACAO – จูไห่ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC
  
 

   ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  4 วัน 2 คืน         ราคาเริ่มต้น 13,999-

   ช่วงวันเดินทาง   ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2562
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ – เซินเจิ้น –ชมโชว์ม่าน
   น้้า Mangrove Groove 3D - หลอหวู่ – วัดกวนอู – จูไห่ – สวนหยวนหมิง
   หยวน - ตลาดใต้ดินกงเป่ย - วังต้าเซียน - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


   สายการบิน 
HONGKONG AIRLINES

  
 

   ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน   ราคาเริ่มต้น 13,999-
  
   ช่วงวันเดินทาง   มกราคม - พฤษภาคม 2562
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet
   วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย -
   A Symphony of Lights มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหาร
   เซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน

   สายการบิน 
AIR ASIA

  
 


    ทัวร์ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน                    ราคาเริ่มต้น 13,999-
   ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่
 
   ช่วงวันเดินทาง   พฤศจิกายน - มีนาคม 2562
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – เซินเจิ้น -
   ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา -
   ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์
   ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – จูไห่ - วัดแชกง
   หมิว – วัดหวังต้าเซียน - วัดเจ้าแม่กวนอิม ฮ่องฮา (ยืมเงินเจ้าแม่) - ช้อปปิ้ง
   นาธาน

   สายการบิน 
HONGKONG AIRLINES

  
 

   ทัวร์จูไห่ มาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น 13,999-

   ช่วงวันเดินทาง   ธันวาคม - กุมภาพันธ์ 2562
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - เซินเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ - ตลาดกงเป่ย
   สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์การแสดงย้อนยุค ถนนคู่รัก – เก็บภาพ
   ประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง
   วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน – แวะชมหอไอเฟล THE
   PARISIAN MACAO – จูไห่ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน

   สายการบิน 
HONGKONG AIRLINES

  
 

    ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4 วัน 3 คืน     ราคาเริ่มต้น 14,999-
  
   ช่วงวันเดินทาง   พฤศจิกายน - มีนาคม 2562
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – CITYGATE
   OUTLET - เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอด
   โชว์อันตระการตา - ถนนคู่รัก – หวีหนี่ – มาเก๊า – นมัสการเจ้าแม่กวนอิม -
   วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล –ถ่ายภาพประทับใจกับหอไอเฟล - ชมเดอะเวเน
   เชี่ยน – จูไห่ - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์ เบย์ – วัดแชกงหมิว –
   ช้อปปิ้งนาธาน

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC

     ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน                  ราคาเริ่มต้น 15,999-

   ช่วงวันเดินทาง   พฤศจิกายน - มีนาคม 2562
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา -
   Citygate Outlets Mall - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA–
   หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights - ถนนนาธาน – อิสระตาม
   อัธยาศัยตลอดทั้งวัน

   สายการบิน 
HONGKONG AIRLINES

      ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน                  ราคาเริ่มต้น  6,900-
  
   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - มิถุนายน 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - มาเก๊า – จูไห่ – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย -
   ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ – ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก –
   วัดผุ่ถ่อ – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์หยวนหมิงหยวน - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อ
   เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า
   โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ –  หอไอเฟล โรงแรม Parisian

   สายการบิน 
AIR ASIA

  
 

   ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน          ราคาเริ่มต้น  12,900-
  
   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - มิถุนายน 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate
   Outlet - วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก
   ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - ช็อปปิ้งย่านมงก๊ก - Sky 100
   วิคตอเรีย พีค - ชิงช้าสวรรค์ยักษ์

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC

  
 

    ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน            ราคาเริ่มต้น  14,900-
  
   ช่วงวันเดินทาง   มิถุนายน - กรกฎาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง – จุดชมวิววิคตอเรียพีค – หาดรีพลัสเบย์
   Symphony Of Lights - มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
   โบสถ์เซนต์ปอล – เซนาโวแสควร์ – ร้านขนม – The Venetian Resort
   วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
   และโอเชี่ยนเทอร์มินอล

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC

  
 

   ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน        ราคาเริ่มต้น  15,900-
  
   ช่วงวันเดินทาง   มิถุนายน - กันยายน 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate
   Outlet - รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต
   วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
   และโอเชี่ยนเทอร์มินอล

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC

  
 

    ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน        ราคาเริ่มต้น  13,900-
  
   ช่วงวันเดินทาง   มิถุนายน - กันยายน 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง – ช็อปปิ้งตลาดเลดี้มาร์เก็ต - สวนสนุก
   ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ขึ้นกระเช้านองปิงได้ฟรี - วัดแชกงหมิว – วัดหว่องไต๋สิน
   โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC

  
 

    ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  13,999-
  
HKG01
   ช่วงวันเดินทาง    เมษายน - พฤษภาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวมาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล
   เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน– จูไห่ - ถนนคู่รัก The Lover’s Road – ชมรูปปั้น
   สาวงามหวีหนี่”จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล–สวนหยวนหมิงหยวน พร้อมชมโชว์สุดอลังการ
   วัดผู่โถว - เซิ่นเจิ้น - Splendid Of China – ช้อปปิ้งหลอวู่ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง
   วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน

   สายการบิน 
AIR ASIA

  
    ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน        ราคาเริ่มต้น  15,999-
 
HKG02
   ช่วงวันเดินทาง    เมษายน - พฤษภาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  
เที่ยวมาเก๊า –วัดอาม่า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล
   เวเนเชี่ยน – เดอะปาริเซียน - วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวัง
   ต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน
   CITYGATE OUTLET


   สายการบิน 
AIR ASIA

 


     ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น 3 วัน 2 คืน   ราคาเริ่มต้น  17,900-
 
HKG06
   ช่วงวันเดินทาง   พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  
เที่ยวฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS - วิคตอเรียพีค
   รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน  – พิเศษ!! อาหาร
   ทะเลหลี่หยุ่นมุ่น - กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE
   OUTLET


   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC
 
 
 

   ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน  ราคาเริ่มต้น  19,900-
   HKG05
   ช่วงวันเดินทาง    เมษายน - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  
เที่ยวฮ่องกง – นั่งกระเช้านองปิง - วัดโป่วหลิน – CiTY
   GATE OUTLET – A Symphony of Lights - สวนสนุกดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
   นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้ง
   จิมซาจุ่ย


   สายการบิน 
HONGKONG AIRLINES


  
 

   ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคแทรม  ราคาเริ่มต้น  19,900-
   HKG08
   ช่วงวันเดินทาง    เมษายน - ตุลาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  
เที่ยวฮ่องกง – เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City gate Outlet
   A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขา
   วิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC

  
 

   ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน             ราคาเริ่มต้น  8,999-
   HKG001

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - วัดแชกุง –ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน
   ร้านผ้าไหม ร้านหยก -ร้านบัวหิมะ –จำลองหมู่บ้านฮอลล์แลนด์ – ช้อปปิ้ง
   ตงเหมิน- โชว์น้ำแบบ 3 D - วัดแชกุง –ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC
  
 

   ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น จูไห่         ราคาเริ่มต้น  11,999-
   HKG002

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - กระเช้านองปิง 360องศา*– พระใหญ่ลันเตา
   เซินเจิ้น - ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-ร้านยา-จูไห่–ถนนคู่รัก –สาวงามหวีหนี่ -
   ร้านยางพารา–พระราชวังหยวนหมิง+ โชว์ +ช้อปปิ้งกงเป่ย - จูไห่ - รีพลัสเบย์
   วัดแชกงหมิว-ร้านจิวเวอรี่ - อิสระช้อปปิ้งนาธาน

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC

  
 

   ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน   ราคาเริ่มต้น  12,900-
   HKG003

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - กระเช้านองปิง–พระใหญ่ลันเตา–  เซินเจิ้น
   เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น-ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก- ช้อปปิ้ง
   หลอหวู่-โชว์น้ำ 3D Mangrove Groove - รีพลัสเบย์ –วัดแชกงหมิว- โรงงาน
   จิวเวอรี่-อิสระช้อปปิ้งนาธาน

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC

  
 

    ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น          ราคาเริ่มต้น  14,900-
   HKG004

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ + ชมพลุ – เซินเจิ้น - ช้อปปิ้ง
   หลอหวู่ –ร้านหยก-ร้านบัวหิมะ– พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น - โชว์น้ำ 3D - วัดแชกงหมิว
   ร้านจิวเวอรี่- อิสระช้อปปิ้งนาธาน

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC

     ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน       ราคาเริ่มต้น  14,900-
   HKG08 HONGKONG 3 DAY 2 NIGHT

   ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - เมษายน 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - Mongkok Ladies Market - มาเก๊า-วัดเจ้าแม่
   กวนอิม-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้แสควร์-โอท็อป-เวเนเชี่ยน-ฮ่องกง - รีพลัสเบย์
   วัดแชกงหมิว-โรงงานจิวเวอร์รี่-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย

    สายการบิน  EMIRATES    

  
 

    ทัวร์ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน          ราคาเริ่มต้น  14,900-
   EASY WINTER HONGKONG

   ช่วงวันเดินทาง     ธันวาคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวฮ่องกง - กระเช้านองปิง– อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE
   OUTLET - ติ่มซำ–รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอรี่ -
   วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สิน– ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต - ติ่มซำ–
   ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล

    สายการบิน  CATHAY PACIFIC     

  
 

    ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน            ราคาเริ่มต้น  16,900-
   HKG08 HONGKONG DISNEY 3 DAY 2 NIGHT

   ช่วงวันเดินทาง     ธันวาคม - เมษายน 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวฮ่องกง - A Symphony of Lights - เกาะลันเตา-
   วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์ - นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขา
   วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


    สายการบิน  EMIRATES    
  
 

   ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด          ราคาเริ่มต้น  17,900-
   HKG005

   ช่วงวันเดินทาง   มกราคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี
   อิสระช้อปปิ้งนาธาน - รีพลัสเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม
   (Hung Hom)- เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว – วัดหยวนหยวน-ร้านจิวเวอรี่-ร้าน
   หยก– วัดเจ้าพ่อกวนอู –Symphony of Light - พระใหญ่ลันเตา- ช้อปปิ้งซิตี้เกท

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC

  
 

   ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์    ราคาเริ่มต้น  17,900-
   HKG006

   ช่วงวันเดินทาง   มกราคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :   เที่ยวฮ่องกง - พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท - สวนสนุก
   ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน + ชมพลุ - รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) –โรงงาน
   จิวเวอรี่ - วัดแชกง - อิสระช้อปปิ้งนาธาน

   สายการบิน 
CATHAY PACIFIC
  
 

   ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ 3 วัน 2 คืน      ราคาเริ่มต้น  18,900-
   HKG08 HONGKONG DISNEY

   ช่วงวันเดินทาง     ธันวาคม - มีนาคม 2561
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวฮ่องกง - เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -
   A Symphony of Lights  - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขา
   วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

   พิเศษ1. พักโรงแรมระดับ 4ดาว
   พิเศษ2. นั่งพีค แทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค

    สายการบิน  CATHAY PACIFIC    


  
 

   ทัวร์มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน             ราคาเริ่มต้น  7,900-
  

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวมาเก๊า - วัดเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วัดอาม่า - เวเนเชี่ยน
   โบสถ์เซ็นต์ปอล - เซนาโด้สแควร์ - ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า - จูไห่ - ถนนคู่รัก
   จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล - ร้านหยก - ร้านบัวหิมะ - ร้านผ้าไหมจีน - วัดผู่ถ่อ - ช้อปปิ้ง
   ตลาดกงเป่ย - พระราชวังหยวนหมิง - พิเศษ เมนูเป๋าฮื้อ + ไวน์

    สายการบิน  AIR ASIA               

     ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน     ราคาเริ่มต้น  12,999-
   รหัส MR50-HK-ZH-ZHUHAI-MFM-CX-APR-OCT2017

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวฮ่องกง - เซิ่นเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอวู่ - จูไห่ -
   ตลาดกงเป่ย - สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา -ถนนคู่รัก
   เก็บภาพประทับใจอนุสาวรีย์หวีหนี่ – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนม
   พื้นเมือง -  วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - ชมเดอะเวเนเชี่ยน - ขึ้นลิฟท์ชมวิวมา
   เก๊า ณ หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO - เมนูพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง  

    สายการบิน 
CATHAY PACIFIC         

  


   ทัวร์ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3 วัน 2 คืน    ราคาเริ่มต้น  13,900-
  

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวฮ่องกง - รีพัลส์เบย์ - วิคตอเรีย พีค - วัดเจ้าแม่กวนอิม -
   ช้อปปิ้งถนนนาธาน - จูไห่ - สาวงามหวี่หนี - ถนนคู่รัก - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
   พระราชวังหยวนหมิงหยวน + ชมโชว์ - มาเกีา - เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง -
   โบสท์เซ็นปอลล์ - เซนาโด้สแควร์ - เวเนเชี่ยน

    สายการบิน  CATHAY PACIFIC      
  
   
  ทัวร์ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน
   
ราคาเริ่มต้น  13,900-
  

   ช่วงวันเดินทาง     วันนี้ - กรกฎาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวฮ่องกง - กระเช้านองปิง - ช้อปปิ้ง City gate outlet
   วัดแชกงหมิว - จุดชมวิววิคตอเรีย พีค -
รีพัลส์เบย์ - ช้อปปิ้งย่านจิ่มซาจุ่ย
   ช้อปปิ้งโอเชี่ยนเทอร์มินอล - อิสระช้อปปิ้ง

    สายการบิน  CATHAY PACIFIC    
 

 


  
   ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน  

   รหัส MR50-HK-DISNEY-ZH-ZHUHAI-MFM-4D-JUL-OCT2017
  
ราคาเริ่มต้น  14,999-
   ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์– เซินเจิ้น - ถนนคู่รัก The Lover’s
   Road – มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้
   สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน -หอไอเฟล THE PARISIAN MACAO - วัดแชกงหมิว
   วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งนาธาน 

    สายการบิน 
CATHAY PACIFIC  
  
 


   ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน 2 คืน          ราคาเริ่มต้น  16,900-
   รหัส MR50-HK-NONGPING-3D-EK-JUL-AUG2017

   ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวฮ่องกง - A Symphony of Lights - เกาะลันเตา - พระใหญ่
   โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET - พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น -
   วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน

    สายการบิน 
EMIRATES
  
 


   ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน     ราคาเริ่มต้น  17,900-
   รหัส MR50-HK-NONGPING-DISNEY-3D-MAY-OCT2017

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2560
   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวฮ่องกง - เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -
   A Symphony of Lights - ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน - นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิค
   ตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย

    สายการบิน 
CATHAY PACIFIC
  
 ทัวร์ฮ่องกง ต้องทัวร์เมอร์รี่ไบรท์

ทัวร์ฮ่องกง ราคาถูกและดี บริการดีเป็นเลิศ นึกถึงเมอร์รี่ไบรท์ บริษัททัวร์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าคุณชอบเที่ยวแบบไหน เราก็จัดโปรแกรมให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สัมผัสการท่องเที่ยวฮ่องกง ได้หลากหลายรูปแบบ ลองเลือกชม กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี 2019 ได้ที่ ทัวร์ฮ่องกง http://www.merrybrighttour.com/TourHongkong.html

 

โปรด่วนจี๋ โปรไฟไหม้ ทางนี้ !!


Tel : 02-0286999

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

Search
ค้นหา
 ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ
          เกาะเชจู

 


 

 
 สถิติวันนี้ 52 คน
 สถิติเมื่อวาน 47 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1463 คน
1463 คน
38977 คน
เริ่มเมื่อ 2017-05-04
 
 

                                                                                    
  ทัวร์น่าเที่ยว
ทัวร์เกาหลีทัวร์เวียดนาม ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ลาว ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีนทัวร์ดูไบ 
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ตุรกี  
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์รัสเซีย 
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ยุโรป 
ทัวร์พม่าทัวร์อเมริกา 
                                                                                                                          
                          
 
ติดต่อ Merry Bright Travel
 จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.

Call Center 02-0286999
          merrybrighttravel@gmail.com