ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์เพื่อคนรักการเดินทางท่องเที่ยว รับจัดทัวร์ กรุ้ปเหมา ทัวร์ราคาพิเศษ โดยบริษัทเมอร์รี่ไบรท์แทรเวลเซอร์วิสจำกัด
 
โปรแกรม ทัวร์จีนราคาถูก เที่ยวจีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน

 

   ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น 12,989-
   ช่วงวันเดินทาง    ธันวาคม - มีนาคม 2563

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - จางเจียเจี้ย– ต้าหยง (เมืองจางเจียเจี้ย) 
   เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองโบราณยาม
   ค่ำคืน – เมืองจางเจียเจี้ย--เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง)
   ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า - จิตรกรรมภาพวาดทราย
   ร้านยา–ถนนคนเดินซีปู้เจีย- ร้านหยก - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก
   เทียนเหมินซาน (ขึ้นกระเช้า – ลงด้วยรถอุทยาน) – ทางเดินกระจก –
   ประตูสวรรค์

   สายการบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINES

  
 

   ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ หางโจว 5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่มต้น 9,989-
   ช่วงวันเดินทาง    พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - เซี่ยงไฮ้– เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตาม
   ฤดูกาล – ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา– สัมผัสรถไฟ
   หัวจรวดเมืองหางโจว - ร้านผ้าไหม– เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่อง
   เรือ)– เซี่ยงไฮ้– หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่
   สุดในโลก - ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก –
   ถนนศิลปะเทียนจื่อฝาง

   สายการบิน 
AIR ASIA X

  
 

   ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ หางโจว 6 วัน 3 คืน      ราคาเริ่มต้น 8,989-
   ช่วงวันเดินทาง    พฤศจิกายน - มีนาคม 2563

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - เมืองเซี่ยงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณ
   ต้านวิ่นเหอ -ถนนโบราณวินเหอ-นั่งรถไฟความเร็วสูง - เมืองหังโจว – ร้าน
   ยางพารา –อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตามฤดู-ร้านไข่มุก
   พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน - เซียงไฮ้ - ร้านบัวหิมะ – ตลาดร้อยปี
   หาดไว่ทาน – ร้านผ้าไหม –ถนนนานกิง – ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดใน
   โลก - ร้านหยก-ถนนเทียนจี่ฝ่าง-ซินเทียนตี้-สนามบินผู่ตง

   สายการบิน 
CHINA SOUTHERN AIRLINES
    ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ หังโจว อูเจิ้น 5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่มต้น 10,999-
   ช่วงวันเดินทาง    มกราคม - เมษายน 2563

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - เมืองหางโจว – สวนผลไม้ตามฤดูกาล
   ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา– สัมผัสรถไฟหัวจรวด
   เมืองหางโจว - ร้านผ้าไหม– เมิองโบราณอูเจิ้น (ไม่รวมค่าล่องเรือ) –
   เซี่ยงไฮ้– หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดใน
   โลก - ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก –ถนนศิลปะ
   เทียนจื่อฝาง

   สายการบิน 
AIR ASIA X
  
 

   ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่มต้น 11,899-
   ช่วงวันเดินทาง    พฤศจิกายน - ธันวาคม 2563

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวเมืองจีน - ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว
   (รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้ – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก -
   เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน - ร้านบัวหิมะ
   หาดไวทาน – ถนนนานกิง– อุโมงค์ เลเซอร์ – ร้านหยก – ตลาดเฉินหวัง
   เมี่ยว


   สายการบิน 
AIR ASIA X

     ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หางโจว 5 วัน 3 คืน       ราคาเริ่มต้น 17,989-
   ช่วงวันเดินทาง    ธันวาคม - มีนาคม 2563

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - เมืองเซียงไฮ้-หางโจว-ล่องเรือขุดโบราณ
   ต้านวิ่นเหอ-หมู่บ้าน เหมยเจียอู-ถนนคนเดินเหอฟางเจีย - เมืองหังโจว
   ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน–อู๋ซี- สวนหยวนถ้อจู่+ล่องเรือชมวิวดอกไม้ตาม
   ฤดู-ร้านไข่มุก-พิพิภัณฑ์ดินทราย-ถนนโบราณฉงอัน - อู๋ซี-SHANGHAI FILM
   PARK – บัวหิมะ – ถนนหนานกิง –ร้าน Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
   ร้านหยก – ตลาดถาวเป่าเฉิง


   สายการบิน  THAI AIRWAYS (TG)

  
 

   ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า    ราคาเริ่มต้น 19,899-
   ช่วงวันเดินทาง    พฤศจิกายน - มีนาคม 2563

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - ทัวร์จีน - คุนหมิง–ต้าลี่ - วัดเจ้าแม่
   กวนอิม-ช่องแคบเสือกระโจน-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน
   (แชงการีล่า)โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง- เมืองโบราณแชงการีล่า
   ภูเขาหิมะสือขา-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า) -วัดลามะซงจ้าน
   หลิง – เมืองลี่เจียง –ร้านสาหร่ายเกลียวทอง–เมืองโบราณลี่เจียง - ภูเขา
   หิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่) - โชว์ IMPRESSION LIJIANG
   อุทยานน้ำหยก - สระน้ำมังกรดำ - เมืองฉู่สง - เมืองฉู่สง–คุนหมิง -
   ร้านนวดเท้า –สวนน้ำตกคุนหมิง– ร้านผ้าไหม - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
   วัดหยวนทง

   สายการบิน 
THAI AIRWAYS (TG)

  
 

   ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้ หางโจว อูเจิ้น 5 วัน 3 คืน     ราคาเริ่มต้น 8,889-
   ช่วงวันเดินทาง    พฤษภาคม - กันยายน 2562

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - เซี่ยงไฮ้– เมืองหางโจว –ไร่สตอรเบอรี่
   ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายุ่นเหอ - หมู่บ้านใบชา– สัมผัสรถไฟหัวจรวด
   เมืองหางโจว - ร้านผ้าไหม– เมิองโบราณอูเจิ้น(ไม่รวมค่าล่องเรือ) –
   เซี่ยงไฮ้–หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
   ร้านบัวหิมะ – เจ้าแม่กวนอิม วัดหลงหัว – ร้านหยก – ถนนศิลปะเทียนจื่อ
   ฝาง - ซินเทียนตี้

   สายการบิน 
AIR ASIA X

  
 

   ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน         ราคาเริ่มต้น 9,989-
   ช่วงวันเดินทาง    พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - นครเทียนสิน –นั่งรถไฟความเร็วสูง
   สู่ เมืองปักกิ่ง–จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวัง ต้องห้าม –ร้านผลิตภัณฑ์
   ยางโอโซน–โชว์กายกรรมปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก –กำแพง
   เมืองจีนด่านจีหย่งกวน – ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
   ร้านปี่เซี๊ยะ –ผ่านชมสนามกีฬารังนก –หอบูชาฟ้าเทียนถาน– ร้านไข่มุก
   ตลาดรัสเซีย

   สายการบิน 
AIR ASIA X

  
 

   ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย                        ราคาเริ่มต้น 9,989-
   ช่วงวันเดินทาง    พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
จางเจียเจี้ย - ร้านหยก – ถ้ำมังกร เหลือง + ล่องเรือ
   สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก – ร้านใบชา –เทียนเหมินซาน ขึ้นกระเช้า
   ลงด้วยรถอุทยาน - ทางเดินกระจก - ประตูสวรรค์ - ถนนคนเดินซีปู้เจีย -
   เลือกซื้อ option tour เสริมเทียนจื่อซาน - ร้านยานวดฝ่าเท้า – จิตรกรรม
   ภาพเม็ดทราย


   สายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES

  
 

   ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5 วัน 3 คืน         ราคาเริ่มต้น 9,888-
   ช่วงวันเดินทาง     เมษายน - ตุลาคม 2562

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง
   ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องเรือคลองขุดโบราณต้าย
   วิ่นเหอ-เมืองโบราณซินฉาง-เซี่ยงไฮ้ - ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ตึกสตาร์บัค
   สาขาใหญ่ที่สุดในโลก - ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่
   ทาน-ถนนนานจิง - ตลาดเถาเป่า-สนามบินผู่ตง

   สายการบิน 
NOK SCOOT

  
 

   ทัวร์จางเจียเจี้ย 5 วัน 3 คืน      ราคาเริ่มต้น 13,999-
   ช่วงวันเดินทาง    พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวจางเจียเจี้ย - เมืองโบราณเฟิ่งหวง –ล่องเรือแม่น้ำ
   ถัวเจียง– บ้านกวีเสิ่นฉงเหวิน – ชมแสงสีเมืองโบราณยามค่ำคืน - เทียน
   เหมินซาน ขึ้นกระเช้า ลงด้วยรถอุทยาน– ทางเดินกระจก – ประตูสวรรค์
   จิตรกรรมภาพวาดทราย - เทียนจื่อซาน (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้วไป่หลง) –
   ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ – สะพานอันดับหนึ่งใต้หล้า – ร้านยา – ร้านหยก –ชมโชว์
   วัฒนธรรม แสง สี เสียง เหม่ยลี่เซียงซี - สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก–
   ร้านยางพารา –ถนนคนเดินซีปู้เจีย   สายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES

  
 

   ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 3 วัน 2 คืน                ราคาเริ่มต้น 9,888-
   ช่วงวันเดินทาง     เมษายน 2562

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - จางเจียเจี้ย-ภูเขาเทียนเหมินซานถ้าประตู
   สวรรค์ (กระเช้าขึ้น-ลง)-ระเบียงกระจก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย-แกรด์แคน
   ยอน-สะพานแก้วจางเจียเจี้ย Option เสริม เขาอวตาร, โชว์เหม่ยลีเซียงซี
   พิพิธภัณฑ์จางเจียเจี้ย-พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน

   สายการบิน 
China Southern

  
 

   ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีแลนด์ 5 วัน 3 คืน     ราคาเริ่มต้น 12,888-
   ช่วงวันเดินทาง     เมษายน - ตุลาคม 2562

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - เซี่ยงไฮ้ - ล่องเรือเมืองโบราณจูเจีย
   เจี่ยว-ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค - หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึกจินเม่า
   ชั้น 88 -ย่านซินเทียนตี้ - เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์

   สายการบิน 
NOK SCOOT

     ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เทียนจิน 7 วัน 4 คืน  ราคาเริ่มต้น 13,888-
   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - เซี่ยงไฮ้ - อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน
   ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค-ตลาดร้อยปี - เมืองโบราณชีเป่า-นั่งรถไฟความเร็ว
   สูง-ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-หอฟ้าเทียนถาน-กายกรรม
   ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน (ด่านจียงกวน)-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก
   ตลาดรัสเซีย - พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน-เทียนสิน-ถนนวัฒนธรรม
   โบราณเทียนจิน

   สายการบิน 
AIR ASIA X

  
 

   ทัวร์จีน คุณหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า   ราคาเริ่มต้น 17,888-
   ช่วงวันเดินทาง     เมษายน - ธันวาคม 2562

   สถานที่เที่ยว : เที่ยว
เมืองจีน - คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว
   ต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
   โค้งแรกแม่น้้าแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงการีล่า
   วัดลามะซงจ้านหลิง-เมืองลี่เจียง-สระน้้ามังกรด้า-เมืองโบราณลี่เจียง
   ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่ -โชว์ IMPRESSION LIJIANG อุทยาน
   น้้าหยก-หุบเขาพระจันทร์สีน้้าเงิน-เมืองฉู่สง - ฉู่สง -คุนหมิง -สวนน้้าตก
   คุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน

   สายการบิน 
AIR ASIA

  
 

    ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี้ย            ราคาเริ่มต้น  9,777-
 
  
ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวฉางซา - ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย
   ร้านบัวหิมะ– แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก - ร้านผ้าไหม
   ร้านหยก – ร้านผ้าไหม – เขาเทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์ (รวมกระเช้า
   ขื้น) ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

   สายการบิน  AIR ASIA
  
 

   ทัวร์จางเจียเจี้ย SUMMER FRESH      ราคาเริ่มต้น  11,777-
 
  
ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - กันยายน 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวฉางซา – เมืองฉางเต๋อ - จางเจียเจี้ย – ร้านผ้าไหม
  แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
  ถนนคนเดินซีปู้เจีย - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน
  ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) - ทางเดินกระจก – ร้าน
  ผลิตภัณฑ์ยางพารา - ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

   สายการบิน  AIR ASIA

  
 

    ทัวร์จีน 5 วัน 3 คืน              ราคาเริ่มต้น  11,900-
   สุดคุ้ม !! เที่ยว 3 เมือง เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี
  
ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - สิงหาคม 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวจีน - เซี่ยงไฮ้ – อูซี – พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถ
   ราง) - ร้านไข่มุก – หังโจว – ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย - หังโจว – ล่องเรือ
   ทะเลสาบซีหู –ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ร้านผ้าไหม – เซี่ยงไฮ้ –
   ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ –
   หาดไว่ทาน – ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านหยก - ตลาด 100 ปี
   เฉินหวังเมี่ยว

   สายการบิน  AIR ASIA X

  
 

    ทัวร์กุ้ยหลิน GUILIN BIG MOUNTAIN 5D 
    ราคาเริ่มต้น  13,900-
 
  
ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - ตุลาคม 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวกุ้ยหลิน - เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านผ้า
   ไหม – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ ร้านบัวหิมะ – ชมโชว์ DREAM LIKE
   LIJIANG SHOW - เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านหยก – เขาเซียง
   กง - เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์
   IMPRESSION LIU SANJIE) - ล่องแพแม่น้ำอี๋หลง – ร้านผลิตภัณฑ์
   ยางพารา – กุ้ยหลิน – เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน
   และตลาดใต้ดิน

   สายการบิน  CHINA SOUTHERN AIRLINES

     ทัวร์จีน 4 วัน 3 คืน               ราคาเริ่มต้น  13,888-
   ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เทียนสิน
  
ช่วงวันเดินทาง     มีนาคม - ตุลาคม 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวจีน - เทียนสิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวัง
   กู้กง-พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง -  กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน)
   พิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติ -ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย

   สายการบิน 
NOK SCOOT

  
 

   ทัวร์จีน 5 วัน 3 คืน              ราคาเริ่มต้น  14,900-
   SHANGHAI WONDERLAND 5 วัน 3 คืน
  
ช่วงวันเดินทาง     มีนาคม - สิงหาคม 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวจีน - เซี่ยงไฮ้-เมืองโบราณจูเจียเจียว-ล่องเรือ
   ชมเมือง-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หอไข่มุก-
   Sky Walk-อุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทัน-ถนนนานกิง-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี
   เฉินหวังเมี่ยว - ดิสนีย์แลนด์

   สายการบิน  AIR ASIA X

  
 

    ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทียนสิน            ราคาเริ่มต้น  15,888-
   AMAZING BEIJING TIANJIN 5 วัน 3 คืน
  
ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - กันยายน 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวจีน - เทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง - จัตุรัส
   เทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม – ร้านหยก–พระราชวังฤดูร้อน ร้าน
   ไข่มุก –ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน– ผ่านชม
   สนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ ร้านนวดฝ่าเท้า - ร้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
   (บัวหิมะ) – ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง - หอบูชาฟ้าเทียนถาน –ร้านผลิตภัณฑ์
   ยางโอโซน -ตลาดรัสเซีย –ร้านปี่เซียะ นครเทียนสิน – ชมวิวแม่น้ำไหเหอ
   และ TIANJIN EYE - ถนนสายวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน– วัดเจ้าแม่
   ทับทิม – ถนนอิตาลี –เทียนสิน

   สายการบิน 
NOK SCOOT
  
 

   ทัวร์จางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน         ราคาเริ่มต้น  16,777-
   CHARMING OF ZHANGJIAJIE 6D5N
  
ช่วงวันเดินทาง     กรกฎาคม - ตุลาคม 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวเมืองจีน - เมืองฉางซา - เมืองโบราณเฟิ่งหวง
   ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง – สะพานสายรุ้ง - บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน -
   ถนนคนเดินซีปู้เจีย – ภาพวาดหินทราย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้ว
   ยาวที่สุดโลก - ลำธารแส้ม้าทอง - ร้านหยก - นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อ
   ซาน - สวนจอมพลเฮ่อหลง - สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – เขาอวตาร
   ลิฟท์แก้วไป๋หลง - ร้านผ้าไหม – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน - เขาเทียน
   เหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) - ระเบียงแก้ว - ร้านผลิตภัณฑ์
   ยางพารา – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่

   สายการบิน 
AIR ASIA
  
 

    ทัวร์จีน เฉินตู 6 วัน 5 คืน            ราคาเริ่มต้น  24,888-
   CHENGDU WORLD HERITAGE 6D5N
  
ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - สิงหาคม 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวเมืองจีน -  เฉินตู – ง้อไบ๊ - วัดเป้ากั๋ว - เขาง้อไบ๊
   ยอดเขาจิ่วติ่ง (รวมรถอุทยานและกระเช้า) – นมัสการสมัตภัทธโพธิสัตว์
   เล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน (ล่องเรือ) – ชื่อสุ่ย - อุทยาน
   น้ำตก 4 ถ้ำ - มรดกโลกน้ำตกฉื้อสุ่ย - เฉินตู - ร้านหยก – ศูนย์อนุรักษ์หมี  
   แพนด้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ถนนคนเดินจิ่งหลี่

   สายการบิน  THAI AIRWAYS

     ทัวร์จีน 4 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  12,999-
   EASY น่ารัก IN SHANGHAI นานกิง อู๋ซี เซี่ยงไฮ้ หังโจว
  
ช่วงวันเดินทาง     พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวจีน - นานกิง– อู๋ซี -อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน
   (รวมรถราง) – ร้านไข่มุก –เซี่ยงไฮ้ – ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) –
   หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก –หังโจว–
   ร้านผ้าไหม – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ล่องทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา

   สายการบิน  NOK SCOOT

  
 

   ทัวร์จีน 5 วัน 4 คืน           ราคาเริ่มต้น  12,999-
   EASY น่าเลิฟ IN SHANGHAI นานกิง หังโจว เซี่ยงไฮ้ ซูโจว อู๋ซี
  
ช่วงวันเดินทาง     ธันวาคม - มีนาคม 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวจีน - นานกิง – ร้านยางพารา – หังโจว – ล่อง
   ทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชา – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย - ร้านผ้าไหม
   เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – ร้านหยก - ซูโจว –
   วัดฉงหยวน – จัตุรัสหยวนหยง - อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน

   สายการบิน  NOK SCOOT

  
 

    ทัวร์จีน 4 วัน 3 คืน        ราคาเริ่มต้น  14,888-
   ทัวร์ปักกิ่ง BEIJING SNOW WORLD
  
ช่วงวันเดินทาง     มกราคม - มีนาคม 2561

   สถานที่เที่ยว : เที่ยวจีน - เทียนสิน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-
   พระราชวังฤดูร้อน-กายกรรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) -Snow
   World-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก - ตลาดรัสเซีย

  
สายการบิน  NOK SCOOT

  
 


   ทัวร์จางเจียเจี้้ย 4 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  9,999-
  
ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ธันวาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  ทัวร์จางเจียเจี้ย - ฉากซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ร้านหยก
   แกรนด์แคนยอน - สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก - ถนนคนเดินซีปู้เจีย - ร้านบัว
   หิมะ - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว - ภาพวาดทราย

    สายการบิน  AIR ASIA

  
 

  
   ทัวร์เกาะไหหลำ ฮาวายแห่งเอเชีย
   
ราคาเริ่มต้น  9,990-
  
ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาะไหหลำ - ซานย่า - อุทยานวัฒนธรรมศาสนาพุทธ
   หนานซาน - วัดหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร - ช้อปปิ้งร้านสินค้าพื้น
   เมือง - อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลี
   แม้ว - SANYA HAILO CREATIVE CULTURE PARK - หาดต้าตงไห่ -
   ร้านคริสตัล

    สายการบิน  HAINAN AIRLINES
  
 

  
   ทัวร์เกาะไหหลำ ฮาวายแห่งเอเชีย
   
ราคาเริ่มต้น  12,990-
  
ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - มิถุนายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  เที่ยวเกาะไหหลำ - ซานย่า - ไหโข่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง
   ถนนโบราณฉีโหลว - โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง - เมืองโบ๋อ่าว - ศูนย์จัดประชุม
   ผู้นำเอเซีย - ล่องเรือหาดหยก - ยอดเขาตงซานหลิง - สวนสมุนไพรชิงหลง
   ร้านกาแฟ - หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อยเผ่าแม้วหลีแม้ว - ร้านคริสตัล
   หาดต้าตงไห่ - อ่าวย่าหลงวาน - สวนกุหลาบ -
อุทยานวัฒนธรรมศาสนาพุทธ
   หนานซาน - วัดหนานซาน - เจ้าแม่กวนอิม 108 เมตร - ซานย่า

    สายการบิน  HAINAN AIRLINES
  
 

   
    ทัวร์จีน 4 วัน 3 คืน                ราคาเริ่มต้น  13,555-
   EASY BEIJING

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - สิงหาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  ทัวร์จีน -
เทียนสิน - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - พระราช
   วังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - โรงงานไข่มุก - ร้านยาจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน -
   พระราชวังต้องห้ามกู้กง - ร้านชา - ชมกายกรรมปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน
   ร้านหยก - พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้นผึ้ง - สนามกีฬาโอลิมปิค - ประตูชัย - ผิเซียะ
   ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย

   สายการบิน NOK SCOOT
 


   
  

   ทัวร์จีน 4 วัน 3 คืน
                   
ราคาเริ่มต้น  15,999-
   EASY IN ZHANG JIA JIE

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - ตุลาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  ฉางซา - ฉางเตอ - จางเจี่ยเจี้ย - สะพานกระจก
   ชมจิตรกรรมภาพวาดทราย -
นั่งกระเช้า ภูเขาเทียนเหมินซาน
   ระเบียงกระจก - ร้านหยก - ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

   สายการบิน THAI SMILE
 


ทัวร์จีน ต้องทัวร์เมอร์รี่ไบรท์

ทัวร์จีน ราคาถูกและดี บริการดีเป็นเลิศ นึกถึงเมอร์รี่ไบรท์ บริษัททัวร์ชั้นนำด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าคุณชอบเที่ยวแบบไหน เราก็จัดโปรแกรมให้คุณท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สัมผัสการท่องเที่ยวจีน ได้หลากหลายรูปแบบ ลองเลือกชม กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี 2019 ได้ที่ ทัวร์จีน http://www.merrybrighttour.com/TourChina.html

โปรด่วนจี๋ โปรไฟไหม้ ทางนี้ !!


Tel : 02-0286999

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

Search
ค้นหา
 ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ
          เกาะเชจู

 


 

 
 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 47 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1452 คน
1452 คน
38966 คน
เริ่มเมื่อ 2017-05-04
 
 

                                                                                    
  ทัวร์น่าเที่ยว
ทัวร์เกาหลีทัวร์เวียดนาม ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ลาว ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีนทัวร์ดูไบ 
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ตุรกี  
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์รัสเซีย 
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ยุโรป 
ทัวร์พม่าทัวร์อเมริกา 
                                                                                                                          
                          
 
ติดต่อ Merry Bright Travel
 จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.

Call Center 02-0286999
          merrybrighttravel@gmail.com