ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์เพื่อคนรักการเดินทางท่องเที่ยว รับจัดทัวร์ กรุ้ปเหมา ทัวร์ราคาพิเศษ โดยบริษัทเมอร์รี่ไบรท์แทรเวลเซอร์วิสจำกัด
 
 
   โปรแกรม ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เที่ยวไต้หวัน

   ทัวร์ไต้หวัน สุดคุ้ม !! ดูโปรแกรมกันได้เลย บริษัททัวร์เมอร์รี่ไบรท์แทรเวลเซอร์วิสจำกัด  รับจัดกรุ้ปทัวร์ไต้หวันตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป
  รับลูกค้าจอยกรุ้ปทัวร์ ได้ตั้งแต่ 1 ท่าน ก็สามารถเที่ยวได้ เที่ยวไปกับทัวร์เมอร์รี่ไบรท์ท่านจะได้พบกับความสะดวกสบาย ตลอดทุกการเดิน
  ทาง ทางบริษัทยินดีบริการทุกท่านคะ

 


           
    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  17,777-
   TAIWAN BEST JOURNEY

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - กันยายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ไถจง - อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว
   ไทเป - ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านใบชา 
   พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว
   ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง  
  
   
       สายการบิน        

                                                                                      


 


  
    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน
   
ราคาเริ่มต้น  17,999-
    EASY IN TAIWAN

    ช่วงวันเดินทาง     มีนาคม - ตุลาคม 2560

    สถานที่เที่ยว :  ผูหลี่ - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องทะเลสาบสุริยจันทรา
    วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - ไถจง - ไทเป
    พายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
    ถนนจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย่หลิว - ตึกไทเป 101 - อิสระ 1 วันเต็ม

   
สายการบิน        


     ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  19,777-
   TAIWAN DREAM DESTINATION

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - กันยายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -
   ร้านชาอู่หลง - ไถจง - อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทเป - ร้านพายสับปะรด
   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -
   ร้านใบชา - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
   ตลาดซีเหมินติง  
  
   
       สายการบิน        


                                                                                           


    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  20,777-
   PARADISE IN TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - สิงหาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -
   ร้านชาอู่หลง -  อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - นั่งกระเช้าเหมาคง
   ร้านพายสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
ตลาดซีเหมินติง -
  
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
  
   
      
   สายการบิน
       
 
                
                                                             ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน    ราคาเริ่มต้น  19,777-
   MIRACLE IN TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -
   ร้านชาอู่หลง -  อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - ไทเป - พิพิธภัณฑ์กู้กง
   ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 - ตลาดชื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
   อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -
ตลาดซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
   อุทยานเย่หลิ่ว

  

      
   สายการบิน 

        
           

                                                                                                 


    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน    ราคาเริ่มต้น  19,777-
   EXCLUSIVE IN TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     มิถุนายน - กันยายน 2560

   สถานที่เที่ยว :  วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน -
   ร้านชาอู่หลง -  อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
   ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 -
ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO
   ร้านหยก - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานเย่หลิว -
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  
ตลาดซีเหมินติง
 
   
       สายการบิน         

                                                      


    ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน    ราคาเริ่มต้น  22,900-
   FAMOUS IN TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง
   อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
   ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 -
ตลาดซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
   อุทยานเย่หลิว -
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  
  
       สายการบิน       
                                                                                        


    ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน    ราคาเริ่มต้น  25,777-
   GRAND TAIWAN

   ช่วงวันเดินทาง     พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

   สถานที่เที่ยว :  ล่องเรือทะเลสาบสุริยจันทรา
   วัดพระถังซัมจั๋ง - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - ร้านชาอู่หลง
   อาบน้ำแร่ โรงแรม 5 ดาว - ไทจง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
   ร้านพายสับปะรด - ตึกไทเป 101 -
ตลาดซีเหมินติง - ฮัวเหลียน
   อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
   อุทยานเย่หลิว 

  
   สายการบิน                                                  

  
 
 

โปรด่วนจี๋ โปรไฟไหม้ ทางนี้ !!


Tel : 02-0286999

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

Search
ค้นหา
 ทัวร์ราคาถูก ทัวร์ต่างประเทศ
          เกาะเชจู

 


 

 
 สถิติวันนี้ 15 คน
 สถิติเมื่อวาน 70 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
851 คน
14175 คน
34056 คน
เริ่มเมื่อ 2017-05-04
 
 

                                                                                    
  ทัวร์น่าเที่ยว
ทัวร์เกาหลีทัวร์เวียดนาม ทัวร์อังกฤษ
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ลาว ทัวร์มาเก๊า
ทัวร์จีนทัวร์ดูไบ 
ทัวร์ฮ่องกงทัวร์ตุรกี  
ทัวร์สิงคโปร์ทัวร์รัสเซีย 
ทัวร์ไต้หวันทัวร์ยุโรป 
ทัวร์พม่าทัวร์อเมริกา 
                                                                                                                          
                          
 
ติดต่อ Merry Bright Travel
 จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.

Call Center 02-0286999
          merrybrighttravel@gmail.com